K čemu slouží aplikace Seznam sponzorských darů?

Aplikace pomáhá s evidencí položek pro tombolu. Umožňuje vytvořit detailní seznam, který lze jednoduše upravovat ve více lidech.

Seznam položek se vytváří pro tzn. skupinu, do které je možné pozvat libovolný počet uživatelů (např. spolužáků, kolegů). Všichni uživatelé tak mohou spolupracovat na seznamu položek velmi jednoduše, přehledně a efektivně.

Když je seznam hotový, aplikace umí snadno vytvořit několik Excelových tabulek:

 • Seznam cen
 • Seznam sponzorů
 • Lístky

Zní to dobře? Tak hurá do toho!
 1. Zaregistrujte se
 2. Vytvořte skupinu (nebo požádejte o přístup do existující)
 3. Pozvěte spolupracovníky
 4. Vytvořte společně seznam položek
 5. Vyexportujte Excelové tabulky
 6. Fyzicky očíslujte věci do tomboly s využitím Seznamu cen
 7. Seznam cen a Seznam sponzorů vylepte viditelně v místě konání akce
 8. Prodejte Lístky do tomboly návštěvníkům akce